• Sách
  • 895.922 V500TH
    Nơi tôi không :
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Vũ Thanh Thủy
Nhan đề Nơi tôi không : Thơ / Vũ Thanh Thủy
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 213tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001653
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141175
0021
004FA699B4C-D99F-49E2-9B5A-C4FCAFAC6588
005202111171620
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|a20211117162015|byennth|y20211117161943|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bV500TH
100 |aVũ Thanh Thủy
245 |aNơi tôi không : |bThơ / |cVũ Thanh Thủy
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a213tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001653
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001653 Tiếng Việt 895.922 V500TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào