• Đề tài
  • 372 NG527TH
    Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường Đại học Hải Phòng thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học :
DDC 372
Tác giả CN Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường Đại học Hải Phòng thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.GD.2021.08 / Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Tiến Huy
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 83tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số phần mềm vào thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học. Giúp sinh viên chuyên ngành GDTH biết cách thiết kế bài giảng cho học sinh
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Trường đại học Hải Phòng
Tác giả(bs) CN Trần Kim Hương
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000157
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141177
0026
0042B729D3F-8628-4374-9634-FBD4BBAF4D96
005202111220959
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211122095924|boanhlth|c20211122095825|doanhlth|y20211122095638|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Dung
245 |aHướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường Đại học Hải Phòng thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.GD.2021.08 / |cNguyễn Thị Dung; Nguyễn Tiến Huy
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a83tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aHướng dẫn sinh viên sử dụng một số phần mềm vào thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học. Giúp sinh viên chuyên ngành GDTH biết cách thiết kế bài giảng cho học sinh
653 |aTiếng việt
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aGiáo dục tiểu học
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653|aTrường đại học Hải Phòng
700 |aTrần Kim Hương|cTh.S
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000157
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000157 Đề tài 372 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào