• Đề tài
  • 338 B510TH
    Phát triển du lịch xanh tại Vịnh Lan Hạ, Cát Bà (Hải Phòng) :
DDC 338
Tác giả CN Bùi Thúy Hằng
Nhan đề Phát triển du lịch xanh tại Vịnh Lan Hạ, Cát Bà (Hải Phòng) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2021.13 / Bùi Thúy Hằng; Nguyễn Thị Thúy Anh
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 104tr. + 42tr. phụ lục + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày thực trạng phát triển du lịch xanh tại Vịnh Lan Hạ, Cát Bà. Giải pháp phát triển du lịch xanh vịnh Lan Hạ, Cát Bà Hải Phòng
Từ khóa tự do Vịnh Lan Hạ
Từ khóa tự do Cát Bà
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Bùi Thúy Hằng
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000158
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141178
0026
004EA97B946-1F4D-4710-8199-697E1D03223B
005202111221015
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211122101520|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bB510TH
100 |aBùi Thúy Hằng
245 |aPhát triển du lịch xanh tại Vịnh Lan Hạ, Cát Bà (Hải Phòng) : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2021.13 / |cBùi Thúy Hằng; Nguyễn Thị Thúy Anh
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a104tr. + 42tr. phụ lục + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aTrình bày thực trạng phát triển du lịch xanh tại Vịnh Lan Hạ, Cát Bà. Giải pháp phát triển du lịch xanh vịnh Lan Hạ, Cát Bà Hải Phòng
653 |aVịnh Lan Hạ
653 |aCát Bà
653 |aDu lịch
653|aHải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aBùi Thúy Hằng|cTh.S
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000158
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000158 Đề tài 338 B510TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào