• Sách
  • 530(083)
    <555=Năm trăm năm mươi lăm> bài tập vật lí sơ cấp chọn lọc :
Giá tiền 34000VND
Kí hiệu phân loại 530(083)
Tác giả CN Trần Văn Dũng
Nhan đề <555=Năm trăm năm mươi lăm> bài tập vật lí sơ cấp chọn lọc : Dành cho học sinh 11, 12, luyện thi tú tài - đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí. T.2 / Trần Văn Dũng
Lần xuất bản Sửa chữa, bổ sung và cập nhật đề thi TSĐH & CĐ 2002
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2003
Mô tả vật lý 502tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập vật lí
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Vật lí
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06008724-6
000 00025nam a2200024 a 4500
00113111
0021
00413943
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c34000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a530(083)
1001 |aTrần Văn Dũng
245 |a<555=Năm trăm năm mươi lăm> bài tập vật lí sơ cấp chọn lọc :|bDành cho học sinh 11, 12, luyện thi tú tài - đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí.|nT.2 / |cTrần Văn Dũng
250 |aSửa chữa, bổ sung và cập nhật đề thi TSĐH & CĐ 2002
260 |aH.:|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2003
300 |a502tr;|c21cm
653 |aBài tập vật lí
653 |aLớp 11
653 |aLớp 12
653 |aSách luyện thi
653 |aVật lí
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06008724-6
890|a3|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06008724 Kho đọc 530(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD06008725 Kho đọc 530(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06008726 Kho đọc 530(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào