• Sách
  • 8(V)(083)
    <54=Năm mươi tư> bài văn hay lớp 11 :
Giá tiền 14000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Vũ Tiến Quỳnh
Nhan đề <54=Năm mươi tư> bài văn hay lớp 11 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, dùng theo sách giáo khoa Miền Bắc-Miền Nam và chuyên ban(ban KHXH) / Vũ Tiến Quỳnh, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thị Thao
Thông tin xuất bản Đồng Nai:Nxb. Đồng Nai,1997
Mô tả vật lý 250tr;21cm
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thao
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD07025940
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06005225
000 00025nam a2200024 a 4500
0011325
0021
0041387
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c14000VND
039|y20051208085300|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aVũ Tiến Quỳnh
245 |a<54=Năm mươi tư> bài văn hay lớp 11 :|bBồi dưỡng học sinh giỏi, dùng theo sách giáo khoa Miền Bắc-Miền Nam và chuyên ban(ban KHXH) / |cVũ Tiến Quỳnh, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thị Thao
260 |aĐồng Nai:|bNxb. Đồng Nai,|c1997
300 |a250tr;|c21cm
653 |aLớp 11
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn
700 |aNguyễn Viết Hùng
700 |aNguyễn Thị Thao
852|a100|bKho đọc|j(1): KD07025940
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06005225
890|a2|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07025940 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM06005225 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào