• Sách
  • 8(V)
    <150=Một trăm năm mươi> bài văn hay THPT 11 :
Giá tiền 31000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)
Tác giả CN Nguyễn Đức Hùng
Nhan đề <150=Một trăm năm mươi> bài văn hay THPT 11 : Theo chương trình chỉnh lí hợp nhất / Nguyễn Đức Hùng, Hương Trà b.s, tuyển chọn
Thông tin xuất bản Hải Phòng:Nxb. Hải Phòng,2003
Mô tả vật lý 557tr;21cm
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hương Trà
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06013696, KD06023461
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07030287
000 00025nam a2200024 a 4500
00113296
0021
00414129
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c31000VND
039|y20051208093200|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)
1001 |aNguyễn Đức Hùng
245 |a<150=Một trăm năm mươi> bài văn hay THPT 11 :|bTheo chương trình chỉnh lí hợp nhất / |cNguyễn Đức Hùng, Hương Trà b.s, tuyển chọn
260 |aHải Phòng:|bNxb. Hải Phòng,|c2003
300 |a557tr;|c21cm
653 |aLớp 11
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aViệt Nam
700 |aHương Trà
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06013696, KD06023461
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07030287
890|a3|b19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07030287 Kho mượn 8(V) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KD06023461 Kho đọc 8(V) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06013696 Kho đọc 8(V) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào