• Sách
  • 8(083)
    <125=Một trăm hai mươi lăm> bài văn :
Giá tiền 33000VND
Kí hiệu phân loại 8(083)
Nhan đề <125=Một trăm hai mươi lăm> bài văn : Dành cho học sinh lớp 11 và 12, luyện thi tú tài, cao đẳng và đại học / Nguyễn Xuân Lạc (ch.b.), Lưu Đức Hạnh,...
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học Quóc gia Hà Nội,1998
Mô tả vật lý 589tr;21cm
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Lí luận văn học
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN Lưu Đức Hạnh
Tác giả(bs) CN Hoàng Kiều
Tác giả(bs) CN Nguyễn Công Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Lạc
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07034653
000 00025nam a2200024 a 4500
0016453
0021
0046775
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c33000VND
039|y20051208091400|zlibol55
041 |avie
084 |a8(083)
245 |a<125=Một trăm hai mươi lăm> bài văn :|bDành cho học sinh lớp 11 và 12, luyện thi tú tài, cao đẳng và đại học / |cNguyễn Xuân Lạc (ch.b.), Lưu Đức Hạnh,...
260 |aH.:|bNxb. Đại học Quóc gia Hà Nội,|c1998
300 |a589tr;|c21cm
653 |aLớp 11
653 |aLớp 12
653 |aPhổ thông trung học
653 |aLí luận văn học
653 |aVăn học
700 |aLưu Đức Hạnh
700 |aHoàng Kiều
700 |aNguyễn Công Thành
700 |aNguyễn Xuân Lạc
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07034653
890|a1|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034653 Kho mượn 8(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào