• Sách
  • KV42
    <100=Một trăm> truyện cổ tích Việt Nam hay nhất /
Giá tiền 45000VND
Kí hiệu phân loại KV42
Tác giả CN Thái Đắc Xuân
Nhan đề <100=Một trăm> truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Thái Đắc Xuân
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hội nhà văn,2003
Mô tả vật lý 461tr;19cm
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Truyện cổ tích
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11003339
000 00025nam a2200024 a 4500
00112938
0021
00413769
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c45000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |aKV42
1001 |aThái Đắc Xuân
245 |a<100=Một trăm> truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / |cThái Đắc Xuân
260 |aH.:|bNxb. Hội nhà văn,|c2003
300 |a461tr;|c19cm
653 |aVăn học dân gian
653 |aTruyện cổ tích
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11003339
890|a1|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11003339 Tiếng Việt KV42 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào