• Sách
  • 8(V)(083)
    <105=Một trăm linh năm> bài văn :
Giá tiền 30000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Tạ Đức Hiền
Nhan đề <105=Một trăm linh năm> bài văn : Dành cho học sinh lớp 6-7-8-9, ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở và thi vào 10 phổ thông trung học / Tạ Đức Hiền
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,1998
Mô tả vật lý 499tr;21cm
Phụ chú Ngoài bìa ghi: 105 bài văn cấp II
Từ khóa tự do Văn học cổ
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học trung đại
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06013893-4, KD07025776
000 00025nam a2200024 a 4500
0011361
0021
0041424
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c30000VND
039|y20051208085300|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aTạ Đức Hiền
245 |a<105=Một trăm linh năm> bài văn :|bDành cho học sinh lớp 6-7-8-9, ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở và thi vào 10 phổ thông trung học / |cTạ Đức Hiền
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c1998
300 |a499tr;|c21cm
500 |aNgoài bìa ghi: 105 bài văn cấp II
653 |aVăn học cổ
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học trung đại
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06013893-4, KD07025776
890|a3|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07025776 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KD06013893 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD06013894 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào