• Sách
  • 8(V)(083)
    <105=Một trăm linh năm> bài ngữ văn trung học cơ sở :
Giá tiền 32.000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Tạ Đức Hiền
Nhan đề <105=Một trăm linh năm> bài ngữ văn trung học cơ sở : Dùng cho học sinh các lớp 6, 7, 8, 9 / Tạ Đức Hiền
Lần xuất bản Tái bản chỉnh lí bổ sung thành 180 bài ngữ văn
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,2004
Mô tả vật lý 347tr;24cm
Từ khóa tự do Lớp 6
Từ khóa tự do Lớp 7
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Văn học trung đại
Từ khóa tự do Việt Nam
000 00025nam a2200024 a 4500
00114254
0021
00415103
008051208s2004 vie
0091 0
020 |c32.000VND
039|y20051208093400|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aTạ Đức Hiền
245 |a<105=Một trăm linh năm> bài ngữ văn trung học cơ sở :|bDùng cho học sinh các lớp 6, 7, 8, 9 / |cTạ Đức Hiền
250 |aTái bản chỉnh lí bổ sung thành 180 bài ngữ văn
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c2004
300 |a347tr;|c24cm
653 |aLớp 6
653 |aLớp 7
653 |aLớp 8
653 |aLớp 9
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học dân gian
653 |aVăn học hiện đại
653 |aVăn học trung đại
653 |aViệt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần

Không có liên kết tài liệu số nào