• Sách
  • 8(V)(083)
    <105=Một trăm linh năm> bài văn :
Giá tiền 30.000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Tạ Đức Hiền
Nhan đề <105=Một trăm linh năm> bài văn : Dành cho học sinh lớp 6-7-8-9 ôn thi tốt nghiệp PTTHCS và thi vào lớp 10 PTTH / Tạ Đức Hiền
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,2000
Mô tả vật lý 499tr;21cm
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học trung đại
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07031978
000 00025nam a2200024 a 4500
0018570
0021
0049271
008051208s2000 vie
0091 0
020 |c30.000VND
039|y20051208092000|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aTạ Đức Hiền
245 |a<105=Một trăm linh năm> bài văn :|bDành cho học sinh lớp 6-7-8-9 ôn thi tốt nghiệp PTTHCS và thi vào lớp 10 PTTH / |cTạ Đức Hiền
250 |aIn lần thứ 3
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c2000
300 |a499tr;|c21cm
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học trung đại
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07031978
890|a1|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07031978 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào