• Sách
  • 510(075.1)
    <130=Một trăm ba mươi> bài toán chọn lọc từ các tạp chí toán học của Nga :
Giá tiền 7000VND
Kí hiệu phân loại 510(075.1)
Tác giả CN Minh Trân
Nhan đề <130=Một trăm ba mươi> bài toán chọn lọc từ các tạp chí toán học của Nga : Đại số và giải tích - hình học: Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, học sinh trường chuyên PTTH / Minh Trân
Thông tin xuất bản Đà Nẵng:Nxb. Đà Nẵng,1997
Mô tả vật lý 108tr;21cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Nga
Từ khóa tự do Đại số
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06006643-5
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06016574-5, KM07031749
000 00025nam a2200024 a 4500
0014306
0021
0044492
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c7000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a510(075.1)
1001 |aMinh Trân
245 |a<130=Một trăm ba mươi> bài toán chọn lọc từ các tạp chí toán học của Nga :|bĐại số và giải tích - hình học: Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, học sinh trường chuyên PTTH / |cMinh Trân
260 |aĐà Nẵng:|bNxb. Đà Nẵng,|c1997
300 |a108tr;|c21cm
653 |aHình học
653 |aToán học
653 |aGiải tích
653 |aNga
653 |aĐại số
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06006643-5
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06016574-5, KM07031749
890|a6|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07031749 Kho mượn 510(075.1) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
2 KM06016574 Kho mượn 510(075.1) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM06016575 Kho mượn 510(075.1) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KD06006643 Kho đọc 510(075.1) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06006644 Kho đọc 510(075.1) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
6 KD06006645 Kho đọc 510(075.1) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào