• Sách
  • 511
    <140=Một trăm bốn mươi> bài toán về phân số :
Giá tiền 8000VND
Kí hiệu phân loại 511
Tác giả CN Nguyễn Danh Ninh
Nhan đề <140=Một trăm bốn mươi> bài toán về phân số : Dùng cho học sinh lớp 5, 6 theo sách giáo khoa chỉnh lí / Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thuỵ
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1995
Mô tả vật lý 179tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Lớp 6
Từ khóa tự do Lớp 5
Tác giả(bs) CN Vũ Dương Thuỵ
Địa chỉ 100Kho mượn(4): KM06016662-5
000 00025nam a2200024 a 4500
0017191
0021
0047616
008051208s1995 vie
0091 0
020 |c8000VND
039|y20051208091600|zlibol55
041 |avie
084 |a511
1001 |aNguyễn Danh Ninh
245 |a<140=Một trăm bốn mươi> bài toán về phân số :|bDùng cho học sinh lớp 5, 6 theo sách giáo khoa chỉnh lí / |cNguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thuỵ
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1995
300 |a179tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aLớp 6
653 |aLớp 5
700 |aVũ Dương Thuỵ
852|a100|bKho mượn|j(4): KM06016662-5
890|a4|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016662 Kho mượn 511 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM06016663 Kho mượn 511 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM06016664 Kho mượn 511 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM06016665 Kho mượn 511 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào