• Sách
  • 510
    <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp :
Giá tiền 22000VND
Kí hiệu phân loại 510
Tác giả CN Phan Huy Khải
Nhan đề <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp : Phần dãy số và giới hạn / Phan Huy Khải
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,1997
Mô tả vật lý 371tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Toán sơ cấp
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006663-4
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM07034364-6
000 00025nam a2200024 a 4500
0018578
0021
0049279
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c22000VND
039|y20051208092000|zlibol55
041 |avie
084 |a510
1001 |aPhan Huy Khải
245 |a<10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp :|bPhần dãy số và giới hạn / |cPhan Huy Khải
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c1997
300 |a371tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aBài tập toán
653 |aToán sơ cấp
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006663-4
852|a100|bKho mượn|j(3): KM07034364-6
890|a5|b64
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034364 Kho mượn 510 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM07034365 Kho mượn 510 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM07034366 Kho mượn 510 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KD06006663 Kho đọc 510 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06006664 Kho đọc 510 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào