• Sách
  • H407S
    20 bài hiệu ứng tạo chữ đẹp chuyên nghiệp Photoshop CS, CS2 và CS3 :
Giá tiền 65000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 6T7.329
Tác giả CN Hoàng Sơn
Nhan đề 20 bài hiệu ứng tạo chữ đẹp chuyên nghiệp Photoshop CS, CS2 và CS3 : Thực hành và áp dụng thực tế / Hoàng Sơn
Thông tin xuất bản H. :Thanh niên,2007
Mô tả vật lý 356tr. ;24cm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phần mềm photoshop CS
Từ khóa tự do Phần mềm photoshop CS2
Từ khóa tự do Phần mềm photoshop CS3
Từ khóa tự do Tin học
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD08027617-8
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM08039754-5
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11002388
000 00663nam a2200289 4500
00120450
0021
00421373
008080327s2007 vm| vie
0091 0
020|c65000VND
039|y20080327134300|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bH407S
084|a6T7.329
1001 |aHoàng Sơn
24500|a20 bài hiệu ứng tạo chữ đẹp chuyên nghiệp Photoshop CS, CS2 và CS3 :|bThực hành và áp dụng thực tế / |cHoàng Sơn
260 |aH. :|bThanh niên,|c2007
300 |a356tr. ;|c24cm
653|aGiáo trình
653|aPhần mềm photoshop CS
653|aPhần mềm photoshop CS2
653|aPhần mềm photoshop CS3
653|aTin học
852|a100|bKho đọc|j(2): KD08027617-8
852|a100|bKho mượn|j(2): KM08039754-5
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11002388
890|a5|b46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11002388 Tiếng Việt H407S Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
2 KD08027617 Kho đọc H407S Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD08027618 Kho đọc H407S Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM08039754 Kho mượn H407S Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KM08039755 Kho mượn H407S Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào