• Sách
  • NG527PH
    ASP 3.0 & ASP. Net :
Giá tiền 39500VND
DDC
Kí hiệu phân loại 6T7.3-018.54
Tác giả CN Nguyễn Phương Lan
Nhan đề ASP 3.0 & ASP. Net : Giáo trình tin học lý thuyết & bài tập / Nguyễn Phương Lan ch.b; Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải
Thông tin xuất bản H. :Lao động xã hội,2008
Mô tả vật lý 198tr. ;29cm +
Tóm tắt Kiến thức cơ bản về lập trình web bằng ngôn ngữ ASP 3.0, các kiến thức về xây dựng ứng dụng thương mại e-commerce. Kiến trúc và công nghệ ASP.NET của microsoft trong phiên bản .NET mới nhất
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do ASP 3.0
Từ khóa tự do ASP.NET
Tác giả(bs) CN Hoàng Đức Hải
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Đạt
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM11048716-20
000 00887nam a2200313 4500
00124068
0021
00425022
008110117s2008 vm| vie
0091 0
020|c39500VND
039|y20110117151500|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527PH
084|a6T7.3-018.54
1001 |aNguyễn Phương Lan
24500|aASP 3.0 & ASP. Net :|bGiáo trình tin học lý thuyết & bài tập / |cNguyễn Phương Lan ch.b; Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải
260 |aH. :|bLao động xã hội,|c2008
300 |a198tr. ;|c29cm +|e1CD
520 |aKiến thức cơ bản về lập trình web bằng ngôn ngữ ASP 3.0, các kiến thức về xây dựng ứng dụng thương mại e-commerce. Kiến trúc và công nghệ ASP.NET của microsoft trong phiên bản .NET mới nhất
653|aGiáo trình
653|aBài tập
653|aASP 3.0
653|aASP.NET
700|aHoàng Đức Hải
700|aLê Hữu Đạt
852|a100|bKho mượn|j(5): KM11048716-20
890|a5|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM11048716 Kho mượn NG527PH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM11048717 Kho mượn NG527PH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM11048718 Kho mượn NG527PH Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM11048719 Kho mượn NG527PH Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM11048720 Kho mượn NG527PH Sách tham khảo 5 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào