• Sách
  • 781.62 NG527TH
    Âm nhạc cổ truyền Việt Nam :
Giá tiền 14000VND
DDC 781.62
Kí hiệu phân loại 78(V)01
Tác giả CN Nguyễn Thuỵ Loan
Nhan đề Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Thụy Loan
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm,2005
Mô tả vật lý 255tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS. LOAN No 1718 - VIE (SF)
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nhạc dân tộc
Từ khóa tự do Nhạc cụ dân tộc
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Giáo trình(13): GT12018750-1, GT12028058-9, GT12028061-9
000 00673nam a2200277 4500
00127968
0021
00428962
005201808231540
008120824s2005 vm| vie
0091 0
020|c14000VND
039|a20180823154023|bthutt|y20120824161800|zthutt
041|avie
044|avm
082|a781.62|bNG527TH
084|a78(V)01
1001 |aNguyễn Thuỵ Loan
24500|aÂm nhạc cổ truyền Việt Nam :|bGiáo trình Cao đẳng Sư phạm / |cNguyễn Thụy Loan
260 |aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2005
300 |a255tr. ;|c24cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS. LOAN No 1718 - VIE (SF)
653|aGiáo trình
653|aNhạc dân tộc
653|aNhạc cụ dân tộc
653|aViệt Nam
852|a100|bGiáo trình|j(13): GT12018750-1, GT12028058-9, GT12028061-9
890|a13|b72
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT12028058 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 3 Sẵn sàng
2 GT12028059 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 4 Sẵn sàng
3 GT12028061 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 5 Sẵn sàng
4 GT12028062 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 6 Chờ thanh lý
5 GT12028063 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 7 Sẵn sàng
6 GT12028064 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 8 Sẵn sàng
7 GT12028065 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 9 Sẵn sàng
8 GT12028066 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 10 Sẵn sàng
9 GT12028067 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 11 Sẵn sàng
10 GT12028068 Giáo trình 781.62 NG527TH Sách giáo trình 12 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào