• Sách
  • 372.87 H407L
    Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học :
Giá tiền 6000VND
DDC 372.87
Kí hiệu phân loại 78(07)
Tác giả CN Hoàng Long
Nhan đề Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học : Tài liệu đào tạo từ trình độ THST lên CĐSP và bồi dưỡng giáo viên tiểu học / Hoàng Long
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2006
Mô tả vật lý 64tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Âm nhạc
Địa chỉ 100Giáo trình(72): GT12027986-8057
000 00700nam a2200277 4500
00128194
0021
00429188
005201808291440
008120910s2006 vm| vie
0091 0
020|c6000VND
039|a20180829144058|bthutt|c20180822083218|doanhlth|y20120910143900|zthutt
041|avie
044|avm
082|a372.87|bH407L
084|a78(07)
1001 |aHoàng Long
24500|aÂm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học :|bTài liệu đào tạo từ trình độ THST lên CĐSP và bồi dưỡng giáo viên tiểu học / |cHoàng Long
260 |aH. :|bGiáo dục,|c2006
300 |a64tr. ;|c29cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
653|aTiểu học
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aGiáo trình
653|aÂm nhạc
852|a100|bGiáo trình|j(72): GT12027986-8057
890|a72|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT12027986 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 1 Sẵn sàng
2 GT12027987 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 2 Sẵn sàng
3 GT12027988 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 3 Sẵn sàng
4 GT12027989 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 4 Sẵn sàng
5 GT12027990 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 5 Sẵn sàng
6 GT12027991 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 6 Sẵn sàng
7 GT12027992 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 7 Sẵn sàng
8 GT12027993 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 8 Sẵn sàng
9 GT12027994 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 9 Sẵn sàng
10 GT12027995 Giáo trình 372.87 H407L Sách giáo trình 10 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào