• Sách
  • 372(V).3
    Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo :
Giá tiền 4500VND
Kí hiệu phân loại 372(V).3
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Thông
Nhan đề Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ sư phạm 12+2 / B.s: Nguyễn Hoàng Thông
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1997
Mô tả vật lý 102tr : hình vẽ;21cm
Tóm tắt Giới thiệu các vấn đề về âm nhạc: ký, xướng âm, hát và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Nhà trẻ
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Thông
Địa chỉ 100Kho mượn(9): KM06004113-8, KM07030566, KM07033514, KM07034996
000 00025nam a2200024 a 4500
0016379
0021
0046691
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c4500VND
039|y20051208091400|zlibol55
041 |avie
084 |a372(V).3
1001 |aNguyễn Hoàng Thông
245 |aÂm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo :|bTài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ sư phạm 12+2 / |cB.s: Nguyễn Hoàng Thông
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1997
300 |a102tr : hình vẽ;|c21cm
520 |aGiới thiệu các vấn đề về âm nhạc: ký, xướng âm, hát và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo
653 |aÂm nhạc
653 |aGiáo trình
653 |aMẫu giáo
653 |aNhà trẻ
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aNguyễn Hoàng Thông
852|a100|bKho mượn|j(9): KM06004113-8, KM07030566, KM07033514, KM07034996
890|a9|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034996 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
2 KM07033514 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
3 KM07030566 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
4 KM06004113 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KM06004114 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
6 KM06004115 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
7 KM06004116 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
8 KM06004117 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
9 KM06004118 Kho mượn 372(V).3 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào