• Sách
  • 4(N523)-06
    <10=Mười> chuyên đề ngữ pháp căn bản tiếng Anh :
Giá tiền 1100VND
Kí hiệu phân loại 4(N523)-06
Tác giả CN Đoàn Văn Bửu
Nhan đề <10=Mười> chuyên đề ngữ pháp căn bản tiếng Anh : Dùng cho học sinh phổ thông trung học, ôn thi tú tài & tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng / Đoàn Văn Bửu, Nguyễn Duy Linh biên soạn
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Trẻ,1998
Mô tả vật lý 165tr;21cm
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06004100-2
000 00025nam a2200024 a 4500
0011130
0021
0041184
008051208s1998 eng
0091 0
020 |c1100VND
039|y20051208085300|zlibol55
041 |aeng
084 |a4(N523)-06
1001 |aĐoàn Văn Bửu
245 |a<10=Mười> chuyên đề ngữ pháp căn bản tiếng Anh :|bDùng cho học sinh phổ thông trung học, ôn thi tú tài & tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng / |cĐoàn Văn Bửu, Nguyễn Duy Linh biên soạn
250 |aIn lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c1998
300 |a165tr;|c21cm
653 |aNgữ pháp
653 |aBài tập
653 |aTiếng Anh
700 |aNguyễn Duy Linh
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06004100-2
890|a3|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06004100 Kho đọc 4(N523)-06 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD06004101 Kho đọc 4(N523)-06 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06004102 Kho đọc 4(N523)-06 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào