• Sách
  • NG527H
    100 bài làm văn mẫu lớp chín :
Giá tiền 22000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 801.51
Tác giả CN Nguyễn Hữu Quang
Nhan đề 100 bài làm văn mẫu lớp chín : Dùng cho học sinh lớp 9 và bồi dưỡng học sinh khá - giỏi (Theo chương trình CCGD của Bộ Giáo dục và giáo dục) / Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Lê Tuyết Mai
Thông tin xuất bản Đồng Nai :Nxb. Đồng Nai,1998
Mô tả vật lý 370tr. ;21cm
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Phân tích văn học
Từ khóa tự do Bài văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Tuyết Mai
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07035092
000 00699nam a2200277 4500
00119108
0021
00420018
008070926s1998 vm| vie
0091 0
020|c22000VND
039|y20070926163400|zhientt
041|avie
044|avm
082|bNG527H
084|a801.51
1001 |aNguyễn Hữu Quang
24500|a100 bài làm văn mẫu lớp chín :|bDùng cho học sinh lớp 9 và bồi dưỡng học sinh khá - giỏi (Theo chương trình CCGD của Bộ Giáo dục và giáo dục) / |cNguyễn Hữu Quang, Nguyễn Lê Tuyết Mai
260 |aĐồng Nai :|bNxb. Đồng Nai,|c1998
300 |a370tr. ;|c21cm
653|aLớp 9
653|aPhân tích văn học
653|aBài văn
700|aNguyễn Lê Tuyết Mai
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07035092
890|a1|b31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07035092 Kho mượn NG527H Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào