• Sách
  • 51(077.1)
    <51=Năm mươi mốt> đề toán lớp 9 :
Giá tiền 16000VND
Kí hiệu phân loại 51(077.1)
Tác giả CN Trần Văn Kỷ
Nhan đề <51=Năm mươi mốt> đề toán lớp 9 : Luyện thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 / Trần Văn Kỷ
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,1999
Mô tả vật lý 238tr: hình vẽ;21cm
Tùng thư Sách tự học Toán cấp 2
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Sách tự học
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006546-7
000 00025nam a2200024 a 4500
0014242
0021
0044424
008051208s1999 vie
0091 0
020 |c16000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a51(077.1)
1001 |aTrần Văn Kỷ
245 |a<51=Năm mươi mốt> đề toán lớp 9 :|bLuyện thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 / |cTrần Văn Kỷ
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,|c1999
300 |a238tr: hình vẽ;|c21cm
490 |aSách tự học Toán cấp 2
653 |aToán học
653 |aLớp 9
653 |aSách luyện thi
653 |aSách tự học
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006546-7
890|a2|b44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06006546 Kho đọc 51(077.1) Sách tham khảo 1 Hạn trả:17-08-2011
2 KD06006547 Kho đọc 51(077.1) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào