• Sách
  • 513(083)
    <89=Tám mươi chín> bài toán hình học chọn lớp 9 :
Giá tiền 9000VND
Kí hiệu phân loại 513(083)
Tác giả CN Nguyễn Cam
Nhan đề <89=Tám mươi chín> bài toán hình học chọn lớp 9 : Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán; Luyện thi vào lớp 10 trường chuyên lớp chọn / Nguyễn Cam
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Trẻ,1997
Mô tả vật lý 120tr;21cm
Tùng thư Tủ sách hiếu học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lớp 9
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06006959
000 00025nam a2200024 a 4500
0014778
0021
0044979
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c9000VND
039|y20051208090200|zlibol55
041 |avie
084 |a513(083)
1001 |aNguyễn Cam
245 |a<89=Tám mươi chín> bài toán hình học chọn lớp 9 :|bTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán; Luyện thi vào lớp 10 trường chuyên lớp chọn / |cNguyễn Cam
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c1997
300 |a120tr;|c21cm
490 |aTủ sách hiếu học
653 |aHình học
653 |aLớp 9
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06006959
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06006959 Kho đọc 513(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào