• Sách
  • 512(083)
    240 bài toán đại số 9 tuyển chọn :
Giá tiền 7500VND
Kí hiệu phân loại 512(083)
Tác giả CN Phan Thanh Quang
Nhan đề 240 bài toán đại số 9 tuyển chọn : Dành cho các lớp 9 chuyên chọn / Phan Quang Thanh
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh:Nxb.Tp.Hồ Chí Minh,1994
Mô tả vật lý 141tr;19cm
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Toán học
000 00479nam a2200217 a 4500
0017897
0021
0048506
008051208s1994 vie
0091 0
020 |c7500VND
039|y20051208091800|zthutt
041 |avie
084 |a512(083)
1001 |aPhan Thanh Quang
245 |a240 bài toán đại số 9 tuyển chọn :|bDành cho các lớp 9 chuyên chọn / |cPhan Quang Thanh
260 |aTp.Hồ Chí Minh:|bNxb.Tp.Hồ Chí Minh,|c1994
300 |a141tr;|c19cm
653 |aĐại số
653 |aLớp 9
653 |aToán học
890|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần

Không có liên kết tài liệu số nào