• Sách
  • NG527H
    Giáo dục Thăng Long - Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển /
Giá tiền VND
DDC NG527H
Kí hiệu phân loại 370(V - H)
Tác giả CN Nguyễn Hải Kế
Nhan đề Giáo dục Thăng Long - Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế ch.b; Nguyễn Văn Căn, Đoàn Minh Huấn,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 475tr. ;24cm
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược nền giáo dục Hà Nội trong thời phong kiến (1010 - 1884) và theo các giai đoạn lịch sử từ thời Pháp thuộc đến nay. Phân tích và vai trò, vị trí và những kinh nghiệm của giáo dục Hà Nội đối với sự phát triển của cả nước. Nêu lên định hướng phát triển giáo dục thủ đô trong thời đại mới
Từ khóa tự do Định hướng phát triển
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thực trạng
Tác giả(bs) CN Đoàn Minh Huấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Phú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Căn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kim
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11000635
000 01156nam a2200361 4500
00124716
0021
00425675
008110714s2010 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20110714102500|ztranthuy
041|avie
044|avm
082|bNG527H
084|a370(V - H)
1001 |aNguyễn Hải Kế
24500|aGiáo dục Thăng Long - Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / |cNguyễn Hải Kế ch.b; Nguyễn Văn Căn, Đoàn Minh Huấn,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2010
300 |a475tr. ;|c24cm
490|aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aGiới thiệu sơ lược nền giáo dục Hà Nội trong thời phong kiến (1010 - 1884) và theo các giai đoạn lịch sử từ thời Pháp thuộc đến nay. Phân tích và vai trò, vị trí và những kinh nghiệm của giáo dục Hà Nội đối với sự phát triển của cả nước. Nêu lên định hướng phát triển giáo dục thủ đô trong thời đại mới
653|aĐịnh hướng phát triển
653|aGiáo dục
653|aHà Nội
653|aLịch sử
653|aThực trạng
700|aĐoàn Minh Huấn
700|aNguyễn Ngọc Phú
700|aNguyễn Văn Căn
700|aNguyễn Văn Kim
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11000635
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11000635 Tiếng Việt NG527H Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào