• Sách
  • NG527K
    Kinh tế Việt Nam năm 2009 :
Giá tiền 40000VND
DDC NG527K
Kí hiệu phân loại 33(V)
Tác giả CN Nguyễn Kế Tuấn
Nhan đề Kinh tế Việt Nam năm 2009 : Ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô / Nguyễn Kế Tuấn, Ngô Thắng Lợi ch.b; Hoàng Thị Thanh Hương,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân,2010
Mô tả vật lý 207tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tóm tắt Trình bày bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và các phương hướng, nhiệm vụ phát triển năm 2009. Các biện pháp điều hành ngăn chặn suy giảm tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số khuyến nghị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế năm 2010.
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đào Thanh Tùng
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Ngô Thắng Lợi
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Chương
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD12032929-30
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM12051650-1
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV12004646
000 01157nam a2200349 4500
00127438
0021
00428432
008120503s2010 vm| vie
0091 0
020|c40000VND
039|y20120503090100|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527K
084|a33(V)
1001 |aNguyễn Kế Tuấn
24500|aKinh tế Việt Nam năm 2009 :|bNgăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô / |cNguyễn Kế Tuấn, Ngô Thắng Lợi ch.b; Hoàng Thị Thanh Hương,...
260 |aH. :|bNxb. Đại học Kinh tế Quốc dân,|c2010
300 |a207tr. ;|c24cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Kinh tế quốc dân
520 |aTrình bày bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và các phương hướng, nhiệm vụ phát triển năm 2009. Các biện pháp điều hành ngăn chặn suy giảm tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số khuyến nghị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế năm 2010.
653|aChính sách
653|aKinh tế
653|aThực trạng
653|aViệt Nam
700|aĐào Thanh Tùng
700|aHoàng Thị Thanh Hương
700|aNgô Thắng Lợi
700|aPhạm Hồng Chương
852|a100|bKho đọc|j(2): KD12032929-30
852|a100|bKho mượn|j(2): KM12051650-1
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV12004646
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD12032929 Kho đọc NG527K Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD12032930 Kho đọc NG527K Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM12051650 Kho mượn NG527K Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM12051651 Kho mượn NG527K Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 TV12004646 Tiếng Việt NG527K Sách tham khảo 5 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào