• Sách
  • NG527TH
    Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay :
Giá tiền 39000VND
DDC NG527TH
Kí hiệu phân loại 327.2
Tác giả CN Nguyễn Thị Quế
Nhan đề Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay : Thực trạng và triển vọng / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (đồng ch.b.)
Thông tin xuất bản H. :Chính trị Quốc gia,2010
Mô tả vật lý 274tr. ;21cm
Tóm tắt Những biến động của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển về cơ cấu, số lượng, chất lượng,...Những triển vọng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển trong hai thập niên tới.
Từ khóa tự do Giai cấp công nhân
Từ khóa tự do Nước tư bản
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do Triển vọng
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD13033573
000 00886nam a2200289 4500
00129379
0021
00430387
008130620s2010 vm| vie
0091 0
020|c39000VND
039|y20130620151100|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a327.2
1001 |aNguyễn Thị Quế
24500|aGiai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay :|bThực trạng và triển vọng / |cNguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (đồng ch.b.)
260 |aH. :|bChính trị Quốc gia,|c2010
300 |a274tr. ;|c21cm
520 |aNhững biến động của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển về cơ cấu, số lượng, chất lượng,...Những triển vọng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển trong hai thập niên tới.
653|aGiai cấp công nhân
653|aNước tư bản
653|aThực trạng
653|aTriển vọng
852|a100|bKho đọc|j(1): KD13033573
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD13033573 Kho đọc NG527TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào