• Sách
  • NG527Đ
    Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh :
Giá tiền 24000VND
DDC NG527Đ
Kí hiệu phân loại 1DL
Tác giả CN Nguyễn Đăng Thành
Nhan đề Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng Thành (ch.b.); Nguyễn Hữu Tư, Trần Bạch Đằng b.s.
Thông tin xuất bản H. :Chính trị Quốc gia,2008
Mô tả vật lý 262tr. ;19cm
Tóm tắt Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay. Thực trạng, vấn đề và xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giai cấp công nhân
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Tư
Tác giả(bs) CN Trần Bạch Đằng
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD13033633
000 01030nam a2200301 4500
00129454
0021
00430467
008131011s2008 vm| vie
0091 0
020|c24000VND
039|y20131011090900|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527Đ
084|a1DL
1001 |aNguyễn Đăng Thành
24500|aGóp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh :|bSách tham khảo / |cNguyễn Đăng Thành (ch.b.); Nguyễn Hữu Tư, Trần Bạch Đằng b.s.
260 |aH. :|bChính trị Quốc gia,|c2008
300 |a262tr. ;|c19cm
520 |aTình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay. Thực trạng, vấn đề và xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh
653|aGiai cấp công nhân
653|aThực trạng
653|aTp. Hồ Chí Minh
700|aNguyễn Hữu Tư
700|aTrần Bạch Đằng
852|a100|bKho đọc|j(1): KD13033633
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD13033633 Kho đọc NG527Đ Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào