• Sách
  • 4(N523)-06
    <210=Hai trăm mười> bài tập ngữ pháp và đọc hiểu điền từ môn tiếng Anh :
Giá tiền 33000VND
Kí hiệu phân loại 4(N523)-06
Tác giả CN Võ Nguyễn Xuân Tùng
Nhan đề <210=Hai trăm mười> bài tập ngữ pháp và đọc hiểu điền từ môn tiếng Anh : Luyện thi tú tài cao đẳng - đại học / Võ Nguyễn Xuân Tùng
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Trẻ,2002
Mô tả vật lý 354tr;21cm
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Trường phổ thông trung học
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06004329-30
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06029846
000 00025nam a2200024 a 4500
00111216
0021
00412022
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c33000VND
039|y20051208092700|zlibol55
041 |avie
084 |a4(N523)-06
1001 |aVõ Nguyễn Xuân Tùng
245 |a<210=Hai trăm mười> bài tập ngữ pháp và đọc hiểu điền từ môn tiếng Anh :|bLuyện thi tú tài cao đẳng - đại học / |cVõ Nguyễn Xuân Tùng
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c2002
300 |a354tr;|c21cm
653 |aNgữ pháp
653 |aBài tập
653 |aTrường phổ thông trung học
653 |aSách luyện thi
653 |aKĩ năng đọc
653 |aTiếng Anh
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06004329-30
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06029846
890|a3|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06029846 Kho mượn 4(N523)-06 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KD06004329 Kho đọc 4(N523)-06 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD06004330 Kho đọc 4(N523)-06 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào