• Sách
  • 537(083)
    <135=Một trăm ba mươi lăm> bài toán mạch xoay chiều không phân nhánh :
Giá tiền 15000VND
Kí hiệu phân loại 537(083)
Tác giả CN Trần Văn Dũng
Nhan đề <135=Một trăm ba mươi lăm> bài toán mạch xoay chiều không phân nhánh : Luyện thi đại học, cao đẳng / Trần Văn Dũng
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2003
Mô tả vật lý 220tr;21cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Dòng điện xoay chiều
Từ khóa tự do Bài tập vật lí
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06008793-4
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06019791, KM07034520
000 00025nam a2200024 a 4500
00113108
0021
00413940
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c15000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a537(083)
1001 |aTrần Văn Dũng
245 |a<135=Một trăm ba mươi lăm> bài toán mạch xoay chiều không phân nhánh :|bLuyện thi đại học, cao đẳng / |cTrần Văn Dũng
260 |aH.:|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2003
300 |a220tr;|c21cm
653 |aSách luyện thi
653 |aVật lí
653 |aDòng điện xoay chiều
653 |aBài tập vật lí
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06008793-4
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06019791, KM07034520
890|a4|b19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034520 Kho mượn 537(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM06019791 Kho mượn 537(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06008793 Kho đọc 537(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06008794 Kho đọc 537(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào