• Sách
  • 53(083)
    <150=Một trăm năm mươi> vấn đề giáo khoa cơ bản vật lí 12 :
Giá tiền 13000VND
Kí hiệu phân loại 53(083)
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hải
Nhan đề <150=Một trăm năm mươi> vấn đề giáo khoa cơ bản vật lí 12 : Ôn thi tốt nghiệp THPT luyện thi đại học, cao đẳng theo hướng ra đề thi mới / Nguyễn Thanh Hải
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2002
Mô tả vật lý 206tr;21cm
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Vật lí
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD06008337-40
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM06018899-902, KM07030283
000 00025nam a2200024 a 4500
00113116
0021
00413948
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c13000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a53(083)
1001 |aNguyễn Thanh Hải
245 |a<150=Một trăm năm mươi> vấn đề giáo khoa cơ bản vật lí 12 :|bÔn thi tốt nghiệp THPT luyện thi đại học, cao đẳng theo hướng ra đề thi mới / |cNguyễn Thanh Hải
260 |aH.:|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2002
300 |a206tr;|c21cm
653 |aLớp 12
653 |aSách luyện thi
653 |aVật lí
852|a100|bKho đọc|j(4): KD06008337-40
852|a100|bKho mượn|j(5): KM06018899-902, KM07030283
890|a9|b97
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07030283 Kho mượn 53(083) Sách tham khảo 9 Hạn trả:15-05-2010
2 KM06018899 Kho mượn 53(083) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
3 KM06018900 Kho mượn 53(083) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KM06018901 Kho mượn 53(083) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
5 KM06018902 Kho mượn 53(083) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
6 KD06008337 Kho đọc 53(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD06008338 Kho đọc 53(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
8 KD06008339 Kho đọc 53(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
9 KD06008340 Kho đọc 53(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào