• Sách
  • 547(077)
    <100=Một trăm> câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ :
Giá tiền 9800VND
Kí hiệu phân loại 547(077)
Tác giả CN Trần Thạch Vân
Nhan đề <100=Một trăm> câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ : Sách dùng cho học sinh lớp 11, 12, ôn thi đại học và học sinh giỏi hóa / Trần Thạch Vân
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1998
Mô tả vật lý 152tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Hóa học hữu cơ
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06009473, KD06023423
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07030366, KM07034620
000 00025nam a2200024 a 4500
0015368
0021
0045600
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c9800VND
039|y20051208090300|zlibol55
041 |avie
084 |a547(077)
1001 |aTrần Thạch Vân
245 |a<100=Một trăm> câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ :|bSách dùng cho học sinh lớp 11, 12, ôn thi đại học và học sinh giỏi hóa / |cTrần Thạch Vân
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1998
300 |a152tr;|c21cm
653 |aBài tập
653 |aSách luyện thi
653 |aHóa học hữu cơ
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06009473, KD06023423
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07030366, KM07034620
890|a4|b44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034620 Kho mượn 547(077) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM07030366 Kho mượn 547(077) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06023423 Kho đọc 547(077) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KD06009473 Kho đọc 547(077) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào