• Luận án - Luận văn
  • B510V
    "Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón tới sinh trưởng và năng suất giống khoai tây atlantic tại Vĩnh Bảo Hải Phòng vụ đông năm 2012" :
DDC
BBK 633.14
Tác giả CN Bùi Văn Phong
Nhan đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón tới sinh trưởng và năng suất giống khoai tây atlantic tại Vĩnh Bảo Hải Phòng vụ đông năm 2012" :Khóa luận tốt nghiệp khoa học cây trồng; Chuyên ngành: Khoa học cây trồng / Bùi Văn Phong; Mai Thị Huyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Nông nghiệp,2012
Mô tả vật lý 54tr. ;30cm
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Khoai tây
Từ khóa tự do Kĩ thuật nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Mai Thị Huyền
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA14001186
000 00884nam a2200289 4500
00130276
0022
00431298
008140815s2012 vm| vie
0091 0
039|y20140815092900|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bB510V
084|a633.14
1001 |aBùi Văn Phong
24500|a"Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón tới sinh trưởng và năng suất giống khoai tây atlantic tại Vĩnh Bảo Hải Phòng vụ đông năm 2012" :|bKhóa luận tốt nghiệp khoa học cây trồng; Chuyên ngành: Khoa học cây trồng / |cBùi Văn Phong; Mai Thị Huyền hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Nông nghiệp,|c2012
300 |a54tr. ;|c30cm
502|aKhoa học cây trồng. Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học Hải Phòng
653|aHải Phòng
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aKhoai tây
653|aKĩ thuật nông nghiệp
700|aMai Thị Huyền|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA14001186
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA14001186 Luận án, Luận văn B510V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào