• Sách
  • 9(N414)(092)
    <11=Mười một> đại binh gia Trung Quốc /
Giá tiền 27000VND
Kí hiệu phân loại 9(N414)(092)
Nhan đề <11=Mười một> đại binh gia Trung Quốc / Lê Ngọc Tú tuyển chọn và giới thiệu; Dương Quốc Anh,... dịch
Thông tin xuất bản H.:Quân đội nhân dân,2001
Mô tả vật lý 291tr;19cm
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
Từ khóa tự do Thời Xuân Thu
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Trần Thanh
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Tú
Tác giả(bs) CN Dương Quốc Anh
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06016402
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06008179
000 00025nam a2200024 a 4500
00110319
0021
00411094
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c27000VND
039|y20051208092400|zlibol55
041 |avie
084 |a9(N414)(092)
245 |a<11=Mười một> đại binh gia Trung Quốc / |cLê Ngọc Tú tuyển chọn và giới thiệu; Dương Quốc Anh,... dịch
260 |aH.:|bQuân đội nhân dân,|c2001
300 |a291tr;|c19cm
653 |aTrung Quốc
653 |aNhân vật lịch sử
653 |aLịch sử cổ đại
653 |aThời Xuân Thu
653 |aLịch sử
700 |aTrần Thanh
700 |aLê Ngọc Tú
700 |aDương Quốc Anh
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06016402
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06008179
890|a2|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06008179 Kho mượn 9(N414)(092) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06016402 Kho đọc 9(N414)(092) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào