• Sách
  • 9(V)1
    An nam chí lược /
Giá tiền 108000VND
Kí hiệu phân loại 9(V)1
Tác giả CN Lê Tắc
Nhan đề An nam chí lược / Lê Tắc
Thông tin xuất bản Huế:H.:Thuận Hoá;Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây xb,2002
Mô tả vật lý 581tr;24cm
Tùng thư Tủ sách văn học lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử trung đại
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06015856
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06007723
000 00025nam a2200024 a 4500
00111545
0021
00412361
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c108000VND
039|y20051208092700|zlibol55
041 |avie
084 |a9(V)1
1001 |aLê Tắc
245 |aAn nam chí lược / |cLê Tắc
260 |aHuế:|bThuận Hoá;|aH.:|bTrung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây xb,|c2002
300 |a581tr;|c24cm
490 |aTủ sách văn học lịch sử
653 |aLịch sử trung đại
653 |aLịch sử cổ đại
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06015856
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06007723
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06007723 Kho mượn 9(V)1 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06015856 Kho đọc 9(V)1 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào