• Sách
  • NG527TH
    Bang giao Đại Việt. :
Giá tiền 20000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 9(V)13
Tác giả CN Nguyễn Thế Long
Nhan đề Bang giao Đại Việt. : Triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý. T.1 : / Nguyễn Thế Long
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa thông tin,2005
Mô tả vật lý 151tr. ;21cm
Từ khóa tự do Nhà Lý
Từ khóa tự do Nhà Đinh
Từ khóa tự do Nhà Lê
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
Từ khóa tự do Nhà Ngô
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06023858
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06029287
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11004063
000 00643nam a2200301 4500
00117282
0021
00418171
008061010s2005 vm| vie
0091 0
020|c20000VND
039|y20061010111200|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a9(V)13
1001 |aNguyễn Thế Long
24500|aBang giao Đại Việt. : |bTriều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý. |nT.1 : / |cNguyễn Thế Long
260 |aH. :|bVăn hóa thông tin,|c2005
300 |a151tr. ;|c21cm
653|aNhà Lý
653|aNhà Đinh
653|aNhà Lê
653|aLịch sử cổ đại
653|aNhà Ngô
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06023858
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06029287
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11004063
890|a3|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11004063 Tiếng Việt NG527TH Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06029287 Kho mượn NG527TH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06023858 Kho đọc NG527TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào