• Sách
  • NG527TH
    Bang giao Đại Việt. :
Giá tiền 20500VND
DDC
Kí hiệu phân loại 9(V)13
Tác giả CN Nguyễn Thế Long
Nhan đề Bang giao Đại Việt. : Triều Trần, Hồ. T.2 : / Nguyễn Thế Long
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa thông tin,2005
Mô tả vật lý 155tr. ;21cm
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Nhà Hồ
Từ khóa tự do Nhà Trần
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06023859
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06029288
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11004064
000 00582nam a2200277 4500
00117283
0021
00418172
008061010s2005 vm| vie
0091 0
020|c20500VND
039|y20061010111300|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a9(V)13
1001 |aNguyễn Thế Long
24500|aBang giao Đại Việt. : |bTriều Trần, Hồ. |nT.2 : / |cNguyễn Thế Long
260 |aH. :|bVăn hóa thông tin,|c2005
300 |a155tr. ;|c21cm
653|aLịch sử cổ đại
653|aLịch sử
653|aNhà Hồ
653|aNhà Trần
653|aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06023859
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06029288
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11004064
890|a3|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11004064 Tiếng Việt NG527TH Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06029288 Kho mượn NG527TH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06023859 Kho đọc NG527TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào