• Sách
  • NG527TH
    Bang giao Đại Việt. :
Giá tiền 26000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 9(V)13
Tác giả CN Nguyễn Thế Long
Nhan đề Bang giao Đại Việt. : Triều Lê, Mạc, Lê Trung Hưng. T.3 : / Nguyễn Thế Long
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa thông tin,2005
Mô tả vật lý 195tr. ;21cm
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
Từ khóa tự do Nhà Lê
Từ khóa tự do Nhà Mạc
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06023860
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06029289
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11004065
000 00571nam a2200265 4500
00117284
0021
00418173
008061010s2005 vm| vie
0091 0
020|c26000VND
039|y20061010111500|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a9(V)13
1001 |aNguyễn Thế Long
24500|aBang giao Đại Việt. : |bTriều Lê, Mạc, Lê Trung Hưng. |nT.3 : / |cNguyễn Thế Long
260 |aH. :|bVăn hóa thông tin,|c2005
300 |a195tr. ;|c21cm
653|aLịch sử cổ đại
653|aNhà Lê
653|aNhà Mạc
653|aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06023860
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06029289
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11004065
890|a3|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11004065 Tiếng Việt NG527TH Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06029289 Kho mượn NG527TH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06023860 Kho đọc NG527TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào