• Sách
  • 51(083)
    <41=Bốn mươi mốt> đề thi toán 5 :
Giá tiền 7000VND
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Phạm Đình Thực
Nhan đề <41=Bốn mươi mốt> đề thi toán 5 : Theo chương trình chỉnh lí / Phạm Đình Thực
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1996
Mô tả vật lý 128tr;21cm
Tùng thư Toán chọn lọc 5
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Đề thi
Từ khóa tự do Lớp 5
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06006607
000 00025nam a2200024 a 4500
0014268
0021
0044452
008051208s1996 vie
0091 0
020 |c7000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a51(083)
1001 |aPhạm Đình Thực
245 |a<41=Bốn mươi mốt> đề thi toán 5 :|bTheo chương trình chỉnh lí / |cPhạm Đình Thực
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1996
300 |a128tr;|c21cm
490 |aToán chọn lọc 5
653 |aToán
653 |aĐề thi
653 |aLớp 5
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06006607
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06006607 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào