• Sách
  • 513.2
    <100=Một trăm> bài tập sử dụng phép biến hình :
Giá tiền 5000VND
Kí hiệu phân loại 513.2
Tác giả CN Nguyễn Việt Hải
Nhan đề <100=Một trăm> bài tập sử dụng phép biến hình : Dành cho học sinh cấp 2 / Nguyễn Việt Hải, Vũ Hoàng Lâm, Phan Quân
Thông tin xuất bản Hải Phòng:Nxb. Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng,1991
Mô tả vật lý 72tr;19cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Phép biến hình
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Lâm
Tác giả(bs) CN Phan Quân
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006976-7
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06016917-8
000 00025nam a2200024 a 4500
0014394
0021
0044582
008051208s1991 vie
0091 0
020 |c5000VND
039|y20051208090100|zlibol55
041 |avie
084 |a513.2
1001 |aNguyễn Việt Hải
245 |a<100=Một trăm> bài tập sử dụng phép biến hình :|bDành cho học sinh cấp 2 / |cNguyễn Việt Hải, Vũ Hoàng Lâm, Phan Quân
260 |aHải Phòng:|bNxb. Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng,|c1991
300 |a72tr;|c19cm
653 |aHình học
653 |aToán
653 |aPhép biến hình
700 |aVũ Hoàng Lâm
700 |aPhan Quân
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006976-7
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06016917-8
890|a4|b30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016917 Kho mượn 513.2 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06016918 Kho mượn 513.2 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KD06006976 Kho đọc 513.2 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06006977 Kho đọc 513.2 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào