• Sách
  • 517(075.1)
    <274=Hai trăm bẩy mươi tư> bài toán đại và giải tích 12 /
Giá tiền 15000VND
Kí hiệu phân loại 517(075.1)
Tác giả CN Hoàng Chính Bảo
Nhan đề <274=Hai trăm bẩy mươi tư> bài toán đại và giải tích 12 / Hoàng Chính Bảo, Nguyễn Xuân Liêm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,1997
Mô tả vật lý 271tr;21cm
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Liêm
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06007135-6
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07034363, KM07034403
000 00025nam a2200024 a 4500
0014476
0021
0044669
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c15000VND
039|y20051208090100|zlibol55
041 |avie
084 |a517(075.1)
1001 |aHoàng Chính Bảo
245 |a<274=Hai trăm bẩy mươi tư> bài toán đại và giải tích 12 / |cHoàng Chính Bảo, Nguyễn Xuân Liêm
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,|c1997
300 |a271tr;|c21cm
653 |aLớp 12
653 |aGiải tích
653 |aToán
653 |aĐại số
700 |aNguyễn Xuân Liêm
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06007135-6
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07034363, KM07034403
890|a4|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034403 Kho mượn 517(075.1) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM07034363 Kho mượn 517(075.1) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06007135 Kho đọc 517(075.1) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06007136 Kho đọc 517(075.1) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào