• Sách
  • 386(N414)
    <30=Ba mươi> điều phụ nữ cần có để được yêu /
Giá tiền 31.500VND
Kí hiệu phân loại 386(N414)
Tác giả CN Lâm Đức
Nhan đề <30=Ba mươi> điều phụ nữ cần có để được yêu / Lâm Đức; Trương Mỹ Quyên, Phùng Thị Thanh Hà dịch
Thông tin xuất bản H.:Phụ nữ,2004
Mô tả vật lý 263tr;21cm
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Tình yêu
Từ khóa tự do ứng xử
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Nghệ thuật sống
Tác giả(bs) CN Phùng Thị Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Trương Mỹ Quyên
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06004680
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06002868
000 00025nam a2200024 a 4500
00114452
0021
00415303
008051208s2004 vie
0091 0
020 |c31.500VND
039|y20051208093500|zlibol55
041 |avie
084 |a386(N414)
1001 |aLâm Đức
245 |a<30=Ba mươi> điều phụ nữ cần có để được yêu / |cLâm Đức; Trương Mỹ Quyên, Phùng Thị Thanh Hà dịch
260 |aH.:|bPhụ nữ,|c2004
300 |a263tr;|c21cm
653 |aGiao tiếp
653 |aTình yêu
653 |aứng xử
653 |aSách thường thức
653 |aNghệ thuật sống
700 |aPhùng Thị Thanh Hà
700 |aTrương Mỹ Quyên
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06004680
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06002868
890|a2|b53
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06002868 Kho mượn 386(N414) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06004680 Kho đọc 386(N414) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào