• Sách
  • PH105TH
    99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất /
Giá tiền 5000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 34(V)315
Tác giả CN Phan Thị Hương Thủy
Nhan đề 99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất / Phan Thị Hương Thúy
Thông tin xuất bản H. :Tư pháp,2005
Mô tả vật lý 511tr. ;21cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thừa kế của Việt Nam. Đưa ra 99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất như quyền thừa kế, di sản thừa kế, thời điểm mở cửa và thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế...
Từ khóa tự do Đất
Từ khóa tự do Nhà
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quyền sử dụng
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11000892
000 00890nam a2200313 4500
00124762
0021
00425721
008110714s2005 vm| vie
0091 0
020|c5000VND
039|y20110714161200|ztranthuy
041|avie
044|avm
082|bPH105TH
084|a34(V)315
1001 |aPhan Thị Hương Thủy
24500|a99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất / |cPhan Thị Hương Thúy
260 |aH. :|bTư pháp,|c2005
300 |a511tr. ;|c21cm
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thừa kế của Việt Nam. Đưa ra 99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất như quyền thừa kế, di sản thừa kế, thời điểm mở cửa và thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế...
653|aĐất
653|aNhà
653|aPháp luật
653|aQuyền sử dụng
653|aSách thường thức
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11000892
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11000892 Tiếng Việt PH105TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào