• Sách
  • CH311
    99 câu hỏi về lịch sử Việt Nam :
Giá tiền VND
DDC
Kí hiệu phân loại 9(V)
Nhan đề 99 câu hỏi về lịch sử Việt Nam : Nhà sử học Lê Văn Lan trả lời / Lê Văn Lan
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2004
Mô tả vật lý 199tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: 45 năm báo khoa học và đời sống
Tóm tắt Giới thiệu 99 câu hỏi và giải đáp về các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, văn hóa lịch sử và di sản lịch sử trên các báo khoa học và đời sống
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê Văn Lan
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11003946
000 00756nam a2200289 4500
00125444
0021
00426408
008110722s2004 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20110722160500|ztranthuy
041|avie
044|avm
082|bCH311
084|a9(V)
24500|a99 câu hỏi về lịch sử Việt Nam :|bNhà sử học Lê Văn Lan trả lời / |cLê Văn Lan
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2004
300 |a199tr. ;|c24cm
500 |aĐTTS ghi: 45 năm báo khoa học và đời sống
520 |aGiới thiệu 99 câu hỏi và giải đáp về các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, văn hóa lịch sử và di sản lịch sử trên các báo khoa học và đời sống
653|aSách thường thức
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
700|aLê Văn Lan
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11003946
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11003946 Tiếng Việt CH311 Sách tham khảo 1 Hạn trả:10-12-2016

Không có liên kết tài liệu số nào