• Sách
  • A100S
    7 kì quan thế giới /
Giá tiền 115000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 03(T)
Tác giả CN Ash, Russell
Nhan đề 7 kì quan thế giới / Russell Ash; Lạc Nguyên dịch; Richard Bonnson
Thông tin xuất bản H. :Dân trí,2012
Mô tả vật lý 64tr. :tranh màu ;30cm
Tóm tắt Giới thiệu các kì quan kiến trúc trên thế giới từ thời cổ đại như đại kim tự tháp Giza, tượng thần Zeus ở Olympia, lăng Halicarnassus... đến các kì quan trong thời hiện đại về kĩ thuật như đường hầm xuyên biển Manche, kênh đào Panama, cầu Cống Vàng..., về vận tải như tàu con thoi, máy bay Concorde, tàu Viên đạn..., các phát minh về điện,sinh sản vô tính, vắc xin... và một số kì quan thiên nhiên như Bắc Cự quang, thác Nigara và đỉnh Everest...
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Kì quan thế giới
Từ khóa tự do Sách thiếu nhi
Từ khóa tự do Thế giới
Tác giả(bs) CN Lạc Nguyên
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD14035016
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM14054356
000 01077nam a2200301 4500
00130606
0021
00431629
008140912s2012 vm| vie
0091 0
020|c115000VND
039|y20140912135200|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bA100S
084|a03(T)
1001 |aAsh, Russell
24500|a7 kì quan thế giới / |cRussell Ash; Lạc Nguyên dịch; Richard Bonnson
260 |aH. :|bDân trí,|c2012
300 |a64tr. :|btranh màu ;|c30cm
520 |aGiới thiệu các kì quan kiến trúc trên thế giới từ thời cổ đại như đại kim tự tháp Giza, tượng thần Zeus ở Olympia, lăng Halicarnassus... đến các kì quan trong thời hiện đại về kĩ thuật như đường hầm xuyên biển Manche, kênh đào Panama, cầu Cống Vàng..., về vận tải như tàu con thoi, máy bay Concorde, tàu Viên đạn..., các phát minh về điện,sinh sản vô tính, vắc xin... và một số kì quan thiên nhiên như Bắc Cự quang, thác Nigara và đỉnh Everest...
653|aSách thường thức
653|aKì quan thế giới
653|aSách thiếu nhi
653|aThế giới
700|aLạc Nguyên
852|a100|bKho đọc|j(1): KD14035016
852|a100|bKho mượn|j(1): KM14054356
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD14035016 Kho đọc A100S Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM14054356 Kho mượn A100S Sách tham khảo 2 Hạn trả:13-10-2020

Không có liên kết tài liệu số nào