• Sách
  • 615/618
    <30=Ba mươi> bệnh thường mắc, 36 cách phòng và chữa /
Giá tiền 19000VND
Kí hiệu phân loại 615/618
Nhan đề <30=Ba mươi> bệnh thường mắc, 36 cách phòng và chữa / Đoàn Như Trác biên dịch
Thông tin xuất bản H.:Thanh niên,2001
Mô tả vật lý 214tr;19cm
Tùng thư Tủ sách tri thức bách khoa gia đình
Từ khóa tự do Bệnh
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Y học
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Trác
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06011092
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06021835, KM07030453
000 00025nam a2200024 a 4500
0015529
0021
0045769
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c19000VND
039|y20051208091100|zlibol55
041 |avie
084 |a615/618
245 |a<30=Ba mươi> bệnh thường mắc, 36 cách phòng và chữa / |cĐoàn Như Trác biên dịch
260 |aH.:|bThanh niên,|c2001
300 |a214tr;|c19cm
490 |aTủ sách tri thức bách khoa gia đình
653 |aBệnh
653 |aSách thường thức
653 |aY học
700 |aĐoàn Như Trác
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06011092
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06021835, KM07030453
890|a3|b20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07030453 Kho mượn 615/618 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06021835 Kho mượn 615/618 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06011092 Kho đọc 615/618 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào