• Đề tài
  • 363.7 L250TH
    Bài giảng vật lí môi trường :
DDC 363.7
Tác giả CN Lê Thị Thanh Hương
Nhan đề Bài giảng vật lí môi trường : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / Lê Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 47tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Giáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
Từ khóa tự do Giáo dục môi trường
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Tài liệu nội bộ
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000019
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134917
0026
004F1D481DD-8A0D-4518-A41D-AFD7A3722C8F
005202204181542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20220418154249|boanhlth|c20220415145029|doanhlth|y20190301110515|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a363.7|bL250TH
100 |aLê Thị Thanh Hương
245 |aBài giảng vật lí môi trường : |bDùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / |cLê Thị Thanh Hương
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a47tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aGiáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
653 |aGiáo dục môi trường
653 |aTrung học phổ thông
653 |aVật lí
653|aBài giảng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653|aTài liệu nội bộ
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000019
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000019 Đề tài 363.7 L250TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng