• Đề tài
  • 100 NG527TH
    Bài giảng triết học :
DDC 100
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuân
Nhan đề Bài giảng triết học : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: BG.GD.2020.22. Dùng cho học viên cao học ở trường Đại học Hải Phòng / Nguyễn Thị Xuân
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 105tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học các nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn, lý luận triết học về xã hội và con người
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000119
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140445
0026
0040D246034-D024-4925-8257-231C693C3B48
005202009300917
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200930091746|boanhlth|y20200930091614|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a100|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Xuân
245 |aBài giảng triết học : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: BG.GD.2020.22. Dùng cho học viên cao học ở trường Đại học Hải Phòng / |cNguyễn Thị Xuân
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a105tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aGiới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học các nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn, lý luận triết học về xã hội và con người
653 |aTriết học
653 |aBài giảng
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aNguyễn Thị Xuân|cTS.
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000119
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000119 Đề tài 100 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng