• Sách
  • 8(V)(083)
    <50=Năm mươi> bài văn hay lớp 10 /
Giá tiền 13000VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Vũ Tiến Quỳnh
Nhan đề <50=Năm mươi> bài văn hay lớp 10 / Vũ Tiến Quỳnh, Nguyễn Việt Hùng, Đỗ Thị Thao
Thông tin xuất bản Đồng Nai:Nxb. Đồng Nai,1998
Mô tả vật lý 230tr;21cm
Từ khóa tự do Phê bình văn học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Lớp 10
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thao
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06023466, KD07024601
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06005224, KM07031974
000 00025nam a2200024 a 4500
0011365
0021
0041429
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c13000VND
039|y20051208085300|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aVũ Tiến Quỳnh
245 |a<50=Năm mươi> bài văn hay lớp 10 / |cVũ Tiến Quỳnh, Nguyễn Việt Hùng, Đỗ Thị Thao
260 |aĐồng Nai:|bNxb. Đồng Nai,|c1998
300 |a230tr;|c21cm
653 |aPhê bình văn học
653 |aVăn học
653 |aLớp 10
700 |aĐỗ Thị Thao
700 |aNguyễn Việt Hùng
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06023466, KD07024601
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06005224, KM07031974
890|a4|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07031974 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KD07024601 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06023466 Kho đọc 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KM06005224 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào