• Sách
  • TR121Đ
    Bài tập trắc nghiệm toán lớp 10 :
Giá tiền 20000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 51(076)
Tác giả CN Trần Đức Huyên
Nhan đề Bài tập trắc nghiệm toán lớp 10 : Tài liệu bổ trợ dành cho GV & HS Ban A - Ban Khoa học tự nhiên / Trần Đức Huyên
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2004
Mô tả vật lý 326tr. ;24cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Trắc nghiệm - phương pháp
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06023675
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06028998-9
000 00584nam a2200253 4500
00117179
0021
00418068
008060928s2004 vm| vie
0091 0
020|c20000VND
039|y20060928093000|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bTR121Đ
084|a51(076)
1001 |aTrần Đức Huyên
24500|aBài tập trắc nghiệm toán lớp 10 :|bTài liệu bổ trợ dành cho GV & HS Ban A - Ban Khoa học tự nhiên / |cTrần Đức Huyên
260 |aH. :|bGiáo dục,|c2004
300 |a326tr. ;|c24cm
653|aToán
653|aLớp 10
653|aTrắc nghiệm - phương pháp
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06023675
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06028998-9
890|a3|b63
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06028998 Kho mượn TR121Đ Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KM06028999 Kho mượn TR121Đ Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06023675 Kho đọc TR121Đ Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào